010-207 03 04 info@viewledger.se
5 tips för en bättre ekonomistyrning

Det finns många faktorer som kan påverka ett företags ekonomi. Bättre ekonomistyrning hjälper dig att hantera de resurser som finns tillgängliga för ditt företag – på ett smart och effektivt sätt. I artikeln nedan hittar du tips om vilka verktyg och rutiner du kan använda för att förbättra den ekonomiska förvaltningen av ditt företag.

1. Budgetering och planering

En stor del av en god ekonomistyrning handlar om planering, att planlägga vilka mål företaget har för framtiden och hur man kan uppnå dessa på ett realistiskt sätt. Ekonomistyrning inkluderar både strategisk planering och operativ kontrol.

Genom att förbereda budgetar kan du planera konsekvenserna av dessa handlingsplaner i kronor och ören. Det är därför detta är ett oerhört användbart verktyg i arbetet med ekonomisk förvaltning och bättre ekonomistyrning.

Budgetar säger något om vad du önskar och tror ska hända och det kan skilja sig från verkligheten. Därför är det viktigt att du använder dina budgetar som ett arbetsdokument och regelbundet följer utvecklingen.

Moderna ekonomisystem har bra stöd för budgetuppföljning och du bör använda de mallar, färdiga rapporter och supporten som finns i systemet. Detta hjälper dig att få snabb överblick över prognoser och kunna analysera eventuella avvikelser mellan planer och faktiska redovisningssiffror.

2. Rutiner och arbetsprocesser ger bättre ekonomistyrning

För att säkerställa att uppgifterna utförs och blir lösta på bästa möjliga sätt måste du säkerställa goda rutiner och effektiva arbetsprocesser i företaget. Låt oss titta på några av dessa som kan ha en direkt inverkan på ditt företags ekonomi.

Redovisningsrutiner
Genomtänkta och skriftliga redovisningsrutiner ökar chanserna för att uppgifter utförs korrekt. Hur är rutinerna för till exempel dokumentgodkännande, reseräkningar eller avskrivningar? Det finns många uppgifter som har en direkt inverkan på hur siffrorna ser ut och därmed påverkar företagets ekonomi.

TIPS! Titta på förhållandena gentemot dina kunder. Kan du minska betalningstiden eller erbjuda fler typer av betalningsalternativ som till exempel Swish eller Paypal? Hanterar du fordringar tillräckligt effektivt?

Om det är svårt att minska betalningstiden kan ett bra alternativ vara att erbjuda uppdelning av stora fakturor – snarare än att försena tidsfristen. Det här är saker du bör tänka på så att du kan få dina fordringar/pengar snabbare.

På liknande sätt kan du titta på villkoren du får från dina leverantörer. Kan du förhandla fram bättre erbjudanden? Eller ska du byta ut några leverantörer?

Vi rekommenderar att du har kortare kreditperioder på kunder än de kreditperioder du har hos dina leverantörer för att undvika onödig likviditetspress.

Bra och tankeväckande redovisningsrutiner kommer att säkerställa aktuell och korrekt redovisning. Därför bör du gå igenom dessa och helst skapa en metod så att du kan förbättra och effektivisera rutiner. Det är viktigt att metoden uppdateras när företaget utvecklas. En metod kan snabbt bli föråldrad när stora förändringar inträffar i företaget.

Effektiva arbetsprocesser
Många av rutinerna och uppgifterna som är relaterade till ekonomin och redovisning sker i ett redovisningssystem. Det kan dock finnas en stor skillnad i funktionalitet och möjligheter i de olika systemen på marknaden. För att säkerställa både effektivitet och kvalitet bör du använda en modern molnlösning med hög grad av automatisering.

Effektiva arbetsprocesser hjälper till att förbättra kassaflödet för ditt företag, eftersom uppgifterna utförs snabbare och mer korrekt.

Det kan till exempel handla om effektiva betalnings- och avstämningslösningar, enkelt dokumentgodkännande eller automatisk sändning av påminnelser. Detta innebär också mindre tid på administration och bättre kvalitet på din data.

3. Du behöver de “senaste nyheterna”

Ekonomisystemet är ett av de viktigaste verktygen du har för din ekonomi och för bättre ekonomistyrning. För att exempelvis övervaka likviditeten eller hålla reda på budgetar behöver du tillgång till uppdaterade siffror. God praxis och effektiva processer kommer att öka möjligheterna för detta, men du behöver också ett system som kan ge dig det senaste nytt om vad som försiggår i din verksamhet.

Ekonomihantering handlar om att se framåt, inte bakåt. Med dagens teknik finns det ingen anledning för dig att fatta beslut baserat på föråldrad information när du kan få tillgång till färska siffror varje dag. Utnyttja systemets funktioner för att skapa tydliga och visuella rapporter med nyckeltal som är viktiga för att du ska få en snabb och tydlig överblick.

Många system har också tillhörande appar, vilket innebär att du alltid är några tangenttryckningar bort från värdefull och användbar information. På detta sätt är du väl rustad att följa företagets utveckling noggrant och göra tankeväckande strategiska och operativa överväganden.

4. Rapporter

I din redovisning hittar du mycket användbar information som kan användas för att förbättra ditt företags ekonomiska förvaltning. Men inte alla frågor kan besvaras utifrån de siffror som är där. Många affärskritiska frågor kräver en djupare analys och sammanfattning av information från flera platser.

Genom att utarbeta olika ekonomirapporter kan du se vilka faktorer som påverkar företagets ekonomi i en positiv och negativ riktning. Genom att mäta lönsamhet och titta på korrelationer kan du till exempel få ett ännu bättre förvaltningsverktyg för framtiden och kunna fatta rätt beslut för ditt företag.

Vilka varor och tjänster tjänar du mest pengar på och hur stor är ditt företags potentiella vinst? Finns det branschspecifika KPI som du bör mäta och hur jämför du med dina konkurrenter?

Genom att göra kontinuerlig analys ser du utvecklingen och relationerna över tid. Ju mer du vet, desto bättre och välgrundade beslut kan du fatta. Därför bör du både använda och förstå dina redovisningssiffror så att du får ett effektivt och korrekt verktyg inom ekonomisk förvaltning.

5. Vänta inte för länge med att ta hjälp

Vi möter ofta företagsledare som säger att de inte har tid eller kompetens för att till exempel ta fram bra analyser, rapporter eller följa upp rutiner på det sätt som de själva vill. I så fall är det de tjänster du kan och bör köpa. Eftersom en god ekonomisk förvaltning och god ekonomistyrning är så viktig i en optimal affärsverksamhet kan det snabbt bli dyrt att inte ta hjälp.

5 tips för en bättre ekonomistyrning

Vill du få tips om fler artiklar som den här?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Frågor? Kontakta oss!