mail%20logo

Företagsöverlåtelser och värderingar

Ska du köpa, sälja, eller bilda bolag föreslår vi att du börjar med att boka ett inledande möte. En företagsaffär eller bolagsbildning börjar alltid med en grundläggande analys.

En av våra specialiteter är ägarförändringar för ägarledda företag. Genom oss får du hjälp genom hela försäljnings- eller förvärvsprocessen.

Lika viktigt som värdering och att hitta de rätta intressenterna, är att analysera de skattemässiga konsekvenserna av ett köp eller en försäljning.

Du kan boka din första rådgivning genom formuläret bredvid och så återkommer vi med förslag på mötestid. Vi hjälper dig gärna och ger dig våra bästa tips!

Hur kan vi hjälpa dig?