mail%20logo

Löneservice

Löner, semesterdagar, förmåner, reseräkningar, traktamenten, sjukfrånvaro, kollektivavtal m.m. Ibland behöver man avlastning.

Låt någon av våra löneadministratörer administrera ditt företags löner, så kan du göra det du är bra på med tiden som blir över. Det blir alltid rätt belopp och rätt skatt, vid rätt tidpunkt, och rapportering av årsuppgifter sker automatiskt.

 
Vi kan hjälpa dig med både lön och HR. Allt från lönespecifikationer, semesterberäkningar, skattedeklarationer, kontrolluppgifter, rapportering till FORA, arbetsgivarintyg och statistikrapportering.
Du får också ett bollplank när arbetsrättsliga frågor dyker upp.

Vi kan också regelverket kring traktamenten, förmåner, resor i tjänsten och mycket mer. 

Vi har lång erfarenhet med löneservice för små och stora företag och vi använder effektiva och molnbaserade ekonomisystem. Gå med oss ​​i framtiden! 

Boka din första gratis rådgivning genom formuläret bredvid och så återkommer vi med förslag på mötestid.

Vi hjälper dig gärna!
 
L%C3%B6neservice%20i%20kalmar

Hur kan vi hjälpa dig?