mail%20logo

Starta ett företag?

Det finns ett antal val du måste göra som blivande företagare. Vi bildar nya bolag till klienter regelbundet. För att underlätta vårt första möte med dig som blivande företagare, har vi skrivit ned de vanligaste punkterna som vi tillsammans med dig måste diskutera i samband med att ditt nya företag bildas.
I vilken företagsform ska verksamheten bedrivas?
Den företagsform vi generellt förespråkar är aktiebolag, då denna form de senaste åren blivit gynnad genom förändrad skattelagstiftning. Dessutom har startavgiften, det vill säga kravet på aktiekapitalet, minskat med hälften till 50 000 kr

Bolagsordning
Vilken verksamhetsbeskrivning ska ditt AB ha? Förutom din kärnverksamhet skall övriga verksamheter som bolaget bedriver finnas i bolagsordningen enligt Aktiebolagslagen.

Styrelsens sammansättning
Varje styrelse ska ha minst en ledamot och minst en ersättare för ledamoten (suppleant). Om styrelsen består av fler än en ledamot, skall en ledamot utses till ordförande.

Ansökan om godkännande för F-skatt
Bolag som säljer tjänster, bör ha ett godkännande från Skatteverket avseende rätten att fakturera privatpersoner och företag för sålda tjänster. Detta omfattar de flesta företag. I samband med ansökan anger man bolagets förväntade vinstnivå, vilket ligger till grund för den så kallade preliminära debiteringen av skatt.

Val av räkenskapsår
Aktiebolag kan välja att avsluta sitt räkenskapsår vid utgången av valfri månad. Beroende på bransch och vissa andra omständigheter kan det vara lämpligt att omsorgsfullt välja räkenskapsår i samband med företagets start. För att nämna några exempel, kan det vara direkt olämpligt för ett företag med säsongsbetonad verksamhet att avsluta sina räkenskaper mitt i högsäsong. För ett tillverkande företag eller ett handelsföretag kan det underlätta att inte behöva göra den obligatoriska lagerinventeringen när lagret förväntas vara som störst.
starta%20ett%20f%C3%B6retag
Aktieägaravtal
Om bolaget har mer än en delägare bör ett aktieägaravtal, även kallat kompanjonavtal, upprättas. I detta regleras exempelvis hur företaget skall värderas om någon delägare vill sälja sin andel, gå i pension, drabbas av sjukdom mm. I avtalet kan även andra omständigheter behandlas, exempelvis vilken arbetsinsats varje delägare skall bidra med, vilka beslut som kan tas självständigt och vilka beslut som ska tas gemensamt.

Försäkringsskydd
Ditt bolag skall ha en försäkring som är relevant i förhållande till bolagets tillgångar. Lager och inventarier skall försäkras, man bör också se över vilket skydd företaget har vid kostsamma driftstopp. För konsult och rådgivningsverksamhet bör även ansvarsförsäkring tecknas.

Du behöver även analysera behovet av pensionsförsäkring för dig och dina anställda. Har ditt företag kollektivanställda kan man också försäkra personalen via FORA. Denna typ av försäkring omfattar både pension och olycksfallsförsäkring.

Hur kan vi hjälpa dig?