mail%20logo

Fastigheter


Xledger är ett 100% molnbaserat affärssystem som passar för både stora och små fastighetsföretag och koncerner eftersom systemet stödjer bolag inom segmentet fastighetsförvaltning och fastighetsutveckling. I Xledger arbetar du transparent och sömlöst mellan de olika juridiska enheterna. Många processer är automatiserade vilket ger dig en bättre översikt och effektivitet i det dagliga arbetet.
 • Projektekonomi för fastighetsföretag: Xledgers integrerade projektmodul ger er verktygen för att styra och följa upp verksamhetens fastighetsutvecklingsprojekt. Allt från renovering till nybyggnation.
 • Bygg och fastighetsredovisning: Xledger hjälper er med att få kontroll på intäkter, kostnader samt investeringar. Uppföljningen sker på olika nivåer ner till verifikation eller faktura.
 • Koncernhantering för fastigheter: Xledger finns en unik hantering av koncernstrukturer. Systemet ger möjlighet att göra uppsättningar och hantera ett antal processer på koncernnivå. Därmed blir underhållet mycket enklare då ändringar görs på ett ställe. Exempel på processer som kan hanteras på koncernnivå är attest av fakturor, betalning av fakturor, avskrivningar, godkänna och hantera utbetalningar både i svensk eller annan valuta, registrera och fördela leverantörsfakturor.
 • Koncernrapportering för fastighetsbolag: Automatiska konsoliderade rapporter är alltid tillgängliga och uppdaterade. De översiktliga koncernrapporterna i Xledger ger dig en översikt med möjlighet till drill-down på enskild verifikation.
 • Automatisk hantering av moms: Har ni fastigheter med olika momshantering? Xledger kan sättas upp med automatisk korrigering av ingående moms beroende på hyresgäst.
 • Komplett bankintegration med automatisk avstämning (likviditet): Xledger är integrerat med de stora bankerna. Alla in- och utbetalningar hanteras automatiskt av Xledger efter ert godkännande. Banktransaktioner bokförs automatiskt och reskontra stäms av.
 • Integration med andra system: Xledger har färdiga integrationsformat vilket gör det enkelt att integrera mot olika system som används i fastighetsbranschen.


 
Några av de viktigaste funktionerna i Xledger: 
 • Allt integrerat i ett molnbaserat ERP-system 
 • Koncernrapportering för fastighetsbolag
 • Ett kostnadseffektivt och säkert affärssystem 
 • Mycket bra grafisk översikt av likviditet, KPI:er samt rapporter i egna informationsboxar, s.k. ”Dashboards” 
 • Bokför transaktioner snabbare och säkrare med automtiska bokföringsförslag 
 • Borra ner på detaljnivå med en knapptryckning s.k. ”Drill down”-funktionalitet 
 • Systemet utrustar er med analys, rapportering och beslutsunderlag i realtid genom avancerade BI-verktyg 
 • Flexibla vyer låter dig filtrera, sortera, analysera och exportera data 
 • Snabb och smidig implementering 
 • Automatisk hantering av moms
 • Smidiga och kostnadsfria uppdateringar en gång i kvartalet 
 
rut og rot

Kontakta oss