mail%20logo

Koncern

Vi har ett antal kunder som driver flera företag i en koncernsstruktur. Gemensamt för många av dessa är att de ville ha en bra överblick över den totala ekonomiska situationen för koncernen och nere på företagsnivå - förutom att förenkla redovisningsprocesser över hela företagsenheterna.

Vi använder det molnbaserade finansiella systemet Xledger och är deras största partner. Det innebär att vi har mycket bra systemkompetens och vet vilka funktioner du kan använda för att effektivisera finansiella processer i gruppen och få en mycket bra överblick över företagen.

Vi har hjälpt våra kunder att skapa god integration mellan ekonomisystemet och olika professionella system. Eftersom vi har teknikkompetens och vår egen integrationsplattform, kan vi vägleda och hjälpa dig att effektivisera informationsflödet till företag.

 
Några av de viktigaste funktionerna:
 
 • Automatiserd lösning för ekonomi och redovisning 
 • Översikt over hela koncernen - i samma view
 • Mycket bra översikt över koncernens likviditet  
 • Det är enkelt att konsildera redovisningen 
 • Centrala bokföringsprocesser kan göras samtidigt för hela eller delar av portföljen, t.ex. remittering
 • Datan uppdateras samtidig för alla bolag i strukturen  
 • Gode rapporteringsmöjligheter både centralt och lokalt 
 • Borra ner till detaljnivån med några knapptryckningar
 • Alltid uppdaterade och tillgängliga redovisningssiffror
 • Systemet är skalbart och flexibelt
 • Lägg till ett nytt företag som ärvde den befintliga strukturen i Xledger
 • Valutakurser uppdateres automatiskt dagligen 
 
Konsern%20%C3%B8konomi

Kontakta oss