010-207 03 04 info@viewledger.se

Ekonomisk rådgivning

Ekonomisk rådgivning för små och stora företag

Siffrorna berättar mycket om din verksamhet och kan ge dig värdefulla svar på hur du kan driva verksamheten både mer effektivt och lönsamt.

Våra rådgivare hjälper dig att få insikt och överblick över ditt företags ekonomiska situation och att omsätta siffror till handling. Vi hjälper dig att analysera vad du bör göra för att utnyttja resurserna på bästa möjliga sätt och vi hjälper dig också att genomföra planerna.

I våra rådgivningsteam finns specialister inom olika expertområden med både lång erfarenhet av strategisk ekonomisk rådgivning och stor kunskap inom redovisningsfrågor. Du får en kostnadseffektiv lösning som kan skapa stort värde för företaget.

ekonomisk-rådgivning-hos-VIEW

Finansiella analyser

Våra ekonomiska rådgivare har både ett öga för detaljer och en god förmåga att se helheten. De hjälper dig med saker som:

 • Budgetering och prognoser
 • Nyckeltalsanalyser
 • Benchmarking
 • Rapportering
 • Internredovisning
 • Koncernredovisning
 • Assistans vid styrelsearbete

 

Likviditetsstyrning

God likviditet ger större handlingsfrihet och ökar din konkurrenskraft på marknaden. Vi hjälper dig att nå fram med:

 • Investeringsanalyser
 • Rutiner och processer
 • Likviditetshantering och budget
 • Finansieringsanalyser
 • Refinansiering
 • Rutiner för inventering och inköp
 • Tillgång till nyckeltal

 

Vad våra kunder säger

kvitfjell catering kunde av view

IDP Drift & Servicetjänster

"Vi upplever att VIEW delar vår drivkraft om hög kvalitet och levererar en effektiv tjänst samtidigt som de är innovativa, serviceinriktade och kunniga."

safe bemanning kundehistorie i view

IARK Arkitekter

"Tidsregistrering, faktura och projektledning lagras på ett ställe i molnet. Det ger oss full kontroll och mer tid för andra saker".

Gudbrandsdal Steinindustri bilde

KSMG

"Vi har samarbetat med VIEW under många år. De är professionella, samarbetsvilliga och otroligt personliga i sitt bemötande."

Skräddarsydd ekonomisk rådgivning

Få kontroll på siffrorna så att du kan arbeta mer effektivt och öka lönsamheten. Genom ekonomisk rådgivning får du del av både bred och djup kompetens från våra rådgivare, som hjälper ditt företag att nå era ekonomiska mål.

Våra rådgivare är specialiserade inom olika områden och de flesta är auktoriserade redovisningskonsulter eller revisorer. Du är i trygga händer hos oss som din ekonomiska rådgivare.

Använder du ditt bokslut för att göra strategiska val?
Läs vad du bör ha kontroll över för att öka lönsamheten.

Är ditt ekonomisystem rustat för framtiden? Automatisering och AI blir en allt viktigare. Hur kan ekonomiavdelningar utnyttja detta till sin fördel?

Hjälp med budgetering

Budgetarbetet tar tid och kräver engagemang från många i företaget. Det blir allt viktigare med en välgrundad balans mellan både intäktsutveckling och kostnadsbild. Genom att ta in extern hjälp med ekonomisk rådgivning i ditt budgetarbete får du en välfungerande process, och hjälp att både hitta möjligheter och undvika fallgropar.

Vi hjälper dig också att sätta upp rutiner och underlag för prognoser. Vilka prognoser kan ni till exempel göra för att vara bäst förberedda?
Läs mer om hjälp med budgetering här.

När du budgeterar kan det uppfattas som utmanande, tidskrävande och ibland till och med bortkastad tid. Läs våra tips om hur du undviker dessa.

Effektiva processer

Baserat på branschkunskap och erfarenhet från många kunder arbetar vi aktivt med att upprätta effektiva arbetsprocesser för din verksamhet.

Några viktiga områden är:

 • Optimering av rapporteringsstrukturer
 • Flödesrutiner för verifikationer och dokument
 • Attestrutiner
 • Faktureringsrutiner
 • Lönerutiner
 • Rådgivning kring val av system och integrationer

Många kunder vill förutom ekonomisk rådgivning också ha hjälp att hitta system för att stödja sitt värdeskapande arbete. Våra rådgivare kan hjälpa er att välja system och ge råd om hur informationsflödet mellan Xledger och andra system blir så effektivt som möjligt och hur uppsättning av systemen kan göras smidig och flexibel. Sömlösa affärsprocesser är viktiga för en enklare vardag!

Budgetering

Utöver redovisningen är budgeten ett av de viktigaste ekonomistyrningsverktygen. Det arbete och de bedömningar som görs under hösten är bland det viktigaste ett företag kan göra för att vara väl förberedda inför följande år. En bra budget ska hjälpa till att styra företaget mot ökad lönsamhet, kontroll på kostnader, god likviditet och förutsägbarhet. Det lönar sig att få en överblick över företagets framtida ekonomiska situation för att kunna titta på åtgärder för att effektivisera verksamheten kontinuerligt under hela året.

 • Vad tror du blir företagets största kostnader och var tror du att intäkterna kommer ifrån?
 • Har vi periodiserat budgeten så att förutsättningarna för nästa år blir så korrekta som möjligt?
 • Finns det osäkerhet kring inkomstunderlaget, lönar det sig att bilda en ren kostnadsbudget?

Ett bra ekonomisystem underlättar budgetarbetet

Ett ekonomisystem bör ha bra verktyg för att förenkla budgetprocessen. Vi arbetar med det molnbaserade ekonomisystemet Xledger som har ett antal fördefinierade rapporter och mycket bra frågemöjligheter mot budget. Du kommer alltid att ha tillgång till budget och prognoser via webben, både på dator, mobil och surfplatta. Det underlättar vardagen för både dig och dina medarbetare. Du kommer när som helst att kunna följa företagets ekonomiska situation.

Att ha en budget betyder inte att det inte blir några oförutsedda kostnader. Men de flesta verksamheter behöver en överblick över framtida kostnader och intäkter så att framtiden blir mer förutsägbar.

Kortsiktigt eller långsiktigt

Ibland kan det också vara viktigt att tänka långsiktigt för att få en bättre helhetsbild av verksamheten. Du kanske vill sätta upp budgetar som är giltiga i mer än 12 månader åt gången. Kanske lägga upp en strategi för de kommande två åren?

I andra fall, som i företag som upplever snabb tillväxt, kan det vara smartare att tänka kortsiktigt. Kanske är det vettigare att arbeta med prognoser för kortare perioder, som kvartalsvis eller halvårsvis? Kanske är det mer vettigt att arbeta med en ren kostnadsbudget?

Ekonomisk rådgivning kring strategi och budgetering

Vi på VIEW Ledger har lång erfarenhet av att upprätta olika typer av budgetar. Våra konsulter och rådgivare kan både guida dig i processen och hjälpa till att sätta upp faktiska budgetar som:

 • Resultatbudget
 • Balansbudget
 • Likviditetsbudget
 • Kostnadsbudget
 • Investeringsbudget
 • Långsiktig budgetering
 • Prognoser
 • Revidering av budget

  Ta in extern hjälp när du vill

  • Hålla fokus på kärnverksamheten
  • Få best-practice från många andra, som ger snabbare resultat för dig
  • Ha tillgång till bredd och djup inom många ekonomiområden som blir dyrt att ha inhouse

  Därför ska du välja VIEW

  • Erfarna och kunniga specialister inom många områden
  • Moderna och förutsägbara prismodeller
  • Erfarenhet av att knyta ihop processer med digitala verktyg