Koncernredovisningssystem

Experter på implementering av koncernredovisningsprogram.

Ekonomisystem för koncernredovisning och internationella bolag

Med ett ekonomisystem anpassat för koncernredovisning och verksamhet i olika länder får du en enkel överblick över helheten och kan snabbt gå in på detaljerna på företagsnivå. Bolag med olika redovisningsvaluta hanteras enkelt och omräkning till en gemensam koncernvaluta sker automatiskt.

Ett koncernredovisningsprogram med smidigt användargränssnitt ger dig enhetlig översikt och en hierarkisk arvsstruktur gör att administration av gemensamma grunddata sker på en övergripande nivå. Några exempel är kontoplaner, konteringsdimensioner, fakturaattest och hantering av avskrivningar.

Vi är partner till Xledger, ett komplett molnbaserat ekonomisystem som har funktionalitet och processer som är anpassade för att stötta koncernredovisning, koncernrapportering och verksamhet i olika länder. Du får en enkel och smidig administration av alla företag på ett ställe.

Experter på implementering av koncernredovisningsprogram

Våra systemexperter och redovisningskonsulter har lång erfarenhet av Xledger och kan hjälpa dig att utnyttja systemets potential till fullo. Vi hjälper dig med best practice och lösningar för integrationer, flöden och arbetsprocesser. Dessutom kan vi som helhetspartner inte bara leverera ditt koncernredovisningssystem, utan också redovisningstjänster, lönehantering och ekonomisk rådgivning. Vi brinner för att hjälpa företag att växa och utveckla sin verksamhet!

Viktiga funktioner i ett koncernredovisningssystem

 • Konsolidering av koncern med eliminering av interna mellanhavanden
 • Uppföljning av koncernstruktur med gemensam koncernvaluta
 • Automatiserad valutahantering
 • Automatiserad flerbolagshantering
 • Gott stöd för analys och koncernrapportering
 • Hantering av flera språk
 • Automatisk fakturahantering

Enklare vardag med ett system för koncernredovisning

 • Smidig implementering och uppdatering
 • Inbyggda arvssystem för enkel hantering av data
 • Skalbart och flexibelt systemstöd
 • Enkel administration vid avveckling av bolag
 • Åtkomst till realtidsdata när som helst och var som helst
 • Förenklad administration, till exempel vid utveckling av befintlig verksamhet eller nya bolag och marknader

Integrationer för koncernredovisningssystem

Våra systemkonsulter är experter på smarta integrationer mellan ditt koncernredovisningsprogram och andra system för sömlösa flöden av data. Vi sätter oss in i din verksamhet och tar fram förslag på lösningar och funktioner som passar er.

Det finns ett stort antal färdiga integrationer som vi snabbt kan implementera. Genom vår integrationsplattform kan vi dessutom utveckla ytterligare integrationer för att koppla ihop era olika stödsystem med Xledger. Resultatet blir snabbare flöden och en smidig arbetsvardag.

Exempel på integrationer mellan koncernredovisningssystem och andra system.

View Tax – För bolag med utlandsverksamhet i Norge

VIEW Tax erbjuder specialistkompetens inom momsrepresentation, redovisning, lön och skatt för utländska bolag som har verksamhet i Norge.

Oavsett om du behöver hjälp med etablering, löpande rapportering som följer norska krav eller vill upprätta klientkonto för bankkontakter hjälper vi dig.

Du har självklart alltid full kontroll på all information via våra molnbaserade lösningar.

 Läs mer om VIEW TAX här.

N

Norway – Europe TAX

N

Norway – Asia TAX

N

Norway – USA TAX

VIEW i siffror

Användare

Anställda

Länder

Årliga transaktioner