010-207 03 04 info@viewledger.se

Koncern och internationella bolag

Ekonomisystem för koncernredovisning och internationella bolag

Med ett ekonomisystem anpassat för koncernredovisning och verksamhet i olika länder får du en enkel överblick över helheten och kan snabbt gå in på detaljerna på företagsnivå. Bolag med olika redovisningsvaluta hanteras enkelt och omräkning till en gemensam koncernvaluta sker automatiskt.

Ett smidigt användargränssnitt ger dig enhetlig översikt och en hierarkisk arvsstruktur gör att administration av gemensamma grunddata sker på en övergripande nivå. Några exempel är kontoplaner, konteringsdimensioner, fakturaattest och hantering av avskrivningar.

Vi är partner till Xledger, ett komplett molnbaserat ekonomisystem som har funktionalitet och processer som är anpassade för att stötta koncernredovisning, koncernrapportering och verksamhet i olika länder. Du får en enkel och smidig administration av alla företag på ett ställe.

ekonomisystem-för-koncernredovisning-och-utlandsverksamhet

Experter på Xledger

Våra konsulter har lång erfarenhet av att arbeta i Xledger och kan hjälpa dig att utnyttja systemets potential till fullo. Vi levererar dessutom inte bara system, utan också integrationer, skräddarsydda lösningar, redovisningstjänster och ekonomisk rådgivning. Vi brinner för att hjälpa företag att växa och utveckla sin verksamhet!

Viktiga funktioner i ett koncernredovisningsprogram

 • Konsolidering av koncern med eliminering av interna mellanhavanden
 • Uppföljning av koncernstruktur med gemensam koncernvaluta
 • Automatiserad valutahantering
 • Automatiserad flerbolagshantering
 • Analys och koncernrapportering
 • Hantering av flera språk
 • Automatisk fakturahantering

Enklare arbetsvardag med ett kraftfullt ekonomisystem

 • Smidig implementation
 • Inbyggda arvssystem möjliggör snabb hantering av data
 • Systemet är skalbart och flexibelt
 • Enkel administration vid avveckling av bolag
 • Åtkomst till realtidsdata var du än befinner dig
 • Förenklad administration – till exempel vid investering för att utveckla befintlig verksamhet eller nya bolag och marknader

VIEW TAX – FÖR BOLAG MED UTLANDSVERKSAMHET I NORGE

.VIEW Tax erbjuder specialistkompetens inom momsrepresentation, redovisning, lön och skatt för utländska bolag som har verksamhet i Norge.

Oavsett om du behöver hjälp med etablering, löpande rapportering som följer norska krav eller vill upprätta klientkonto för bankkontakter hjälper vi dig.

Du har självklart alltid full kontroll på all information via våra molnbaserade lösningar.

 Läs mer här om VIEW TAX.

 

N

Norway – Europe TAX

N

Norway – Asia TAX

N

Norway – USA TAX

Användare

Anställda

Årliga transaktioner

Länder