010-207 03 04 info@viewledger.se
Behöver du hjälp med budgetering?

Vad kan uppnås med en väl förberedd budget och vilka problem kan undvikas? Det är nu höst och det är en tid då de flesta företag förbereder budgeten inför nästa år, och många behöver hjälp med budgetering.

Vissa företag arbetar för att skapa en bild av hur intäktsutvecklingen kommer att bli i framtiden, medan andra koncentrerar sig mest på hur kostnadsbilden för företaget kommer att se ut. Vilka prognoser kan göras för att vara bäst förberedda?

Få översikt

Förutom redovisningen är budgeten ett av de viktigaste verktygen för ekonomisk förvaltning. Jobbet och bedömningarna som görs i höst kommer att vara en av de viktigaste sakerna ett företag kan göra för att vara väl förberedda inför nästa år. En bra budget hjälper till att styra företaget mot ökad lönsamhet, kostnadskontroll, god likviditet och förutsägbarhet.

Det kommer att vara värt att få en översikt över företagets framtida ekonomiska situation för att kunna titta på åtgärder för att effektivisera verksamheten under året. Vad tror du kommer att bli ditt företags största kostnader och var tror du att dina intäkter kommer från?

Har vi budgeterat budgeten så att villkoren för nästa år är så korrekta som möjligt? Finns det någon osäkerhet om inkomstbasen, kommer det att lönas sig att bilda en ren kostnadsbudget?

Kortsiktig eller långsiktig strategi

Ibland kan det också vara viktigt att tänka långsiktigt för att få en bättre helhetsbild av verksamheten. Du kanske vill ställa in budgetar i mer än 12 månader i taget. Kanske införa en strategi för de kommande två åren?

I andra fall där företag upplever snabb tillväxt kommer det att vara smartare att tänka på kort sikt. Det kan vara mer meningsfullt att arbeta med prognoser för kortare perioder, kvartalsvis, kvartalsvis eller halvårsvis? Kanske är det mer meningsfullt att arbeta med en ren kostnadsbudget?

Vi på VIEW Ledger har lång erfarenhet av att förbereda olika typer av budgetar. Våra konsulter och rådgivare kan både vägleda dig i processen och hjälpa till att skapa faktiska budgetar som:

  • Resultatbudget
  • Balansbudget
  • Likviditetsbudget
  • Kostnadsbudget
  • Investeringsbudget
  • Långtidsbudget
  • Prognoser
  • Revidering av budget

Ett ekonomisystem bör vara ett bra verktyg

Ett ekonomissystem bör ha bra verktyg för att förenkla budgetprocessen. Vi arbetar med de molnbaserade ekonomisystemen Fortnox och Xledger, som har många fördefinierade rapporter och mycket bra budgetfrågor.

Du kommer alltid att ha tillgång till budget och prognoser över internet, vare sig det är på PC, mobil eller surfplatta. Detta gör vardagen enklare för både dig och dina anställda. Du kommer att kunna övervaka företagets ekonomiska situation när som helst.

Att ha en budget betyder inte att oförutsedda kostnader inte kommer att uppstå. Men de flesta företag behöver en översikt över framtida kostnader och intäkter, vilket gör framtiden mer förutsägbar.

Behöver du och ditt företag hjälp med budgetering? Kontakta oss så hjälper vi dig!

Vill du få tips om fler artiklar som den här?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!