010-207 03 04 info@viewledger.se

IARK Arkitekter

“ Tidsregistrering, faktura och projektledning lagras på ett ställe i molnet. Det ger oss full kontroll och mer tid för andra saker”.
– IARK

iark logo view ledger

Full kontroll över projekten

IARK grundades 2011 av några av Norges mest erfarna interiörarkitekter. De är idag 30 erfarna och kompetenta interiörarkitekter.

Tillsammans utvecklar de den framtida arbetsplatsen för mer än 10 000 anställda. IARK är landets främsta experter på arbetsplatsutveckling.

– När alla har registrerat sina timmar, går projektledaren igenom varje enkel timlista och fakturerar. Lunin har variet ett jättekul projekt att jobba med, där har vi jobbat med designer och interiörarkitekt för at utforma ett huvudkontor för Lundin.

– Det där med att veta att allt kring timeregistrering, fakturor, utlägg och projektadministration, lagras på ett och samma ställe i ett moln är väldigt gott att veta. Då slipper jag att lägge energi på det ochkan fokusera på det jag verkligen skall gjöra.

– Primärt gjør vi timeregisrering i Xledger, men vi kan också registrera reseutlägg direkte i Xledger.

 

bizz apartmenst logo

“Vi ser lönsamheten i våra projekt.”

– IARK