Integritetspolicy för VIEW Ledger

Vi är måna om att du som användare av våra tjänster förstår hur vi behandlar data som vi samlar in om dig. Med den här integritetspolicyn vill vi förklara vilken data vi samlar in, hur vi gör det och vad vi använder datan till.

Vi kan ge dig ytterligare information kring vår hantering av personuppgifter som är specifik för en produkt eller en tjänst i tillägg till denna policy. För vissa produkter eller tjänster kan det finnas avvikelser från denna policy vilket i så fall framgår i uppdragsavtalet mellan oss och företaget som köper tjänster av oss.

Integritet

Personuppgifter är data och uppgifter som kan knytas till en fysisk person. Det kan till exempel vara namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och IP-adress eller en kombination av dessa som gör att det går att utröna vilken person som datan avser. All användning av personuppgifter betraktas som behandling av personuppgifter som till exempel insamling, registrering, sammanställning, lagring och överföring av personuppgifter eller en kombination av dessa. Behandling av personuppgifter regleras av dataskyddsförordningen (GDPR).

VIEW Ledger är personuppgiftsansvariga för personuppgifter som behandlas i förbindelse med användning av våra tjänster och produkter och personuppgifter som vi samlar in och behandlar för de ändamål som anges nedan. Att VIEW Ledger är personuppgiftsansvariga innebär primärt att det är VIEW Ledger som är ansvariga och skyldiga att säkerställa att dataskyddsförordningen efterlevs. Om VIEW Ledger använder ett annat företag som behandlar personuppgifter för vår räkning, alltså data om dig, så kallas det ett personuppgiftsbiträde. I de fall vi använder personuppgiftsbiträden ingår vi ett så kallat biträdesavtal som reglerar hur personuppgifter som görs tillgängliga för biträdet får behandlas. Utgångspunkten för detta avtal är att personuppgiftsbiträdet endast får behandla personuppgifter på VIEW Ledgers vägnar för tydligt definierade ändamål i enlighet med vad som föreskrivs i dataskyddsförordningen.

Hur samlar vi in uppgifter om dig?

Det mesta av den data vi har om dig är data som genereras när du använder någon av våra tjänster. Exempel på detta kan vara sidvisningar och information om din enhet (dator, mobil, surfplatta).

1. Information som du själv delar med oss

När du kontaktar oss via e-post eller fyller i ett kontakt- eller anmälningsformulär på vår hemsida kommer du ange en del data som lagras av oss. Vi använder Salesforce som verktyg för att svara på din kontaktförfrågan och erbjuda dig olika tjänster. Vi har också en chat på hemsidan, där amerikanska Drift.com är leverantör. Information därifrån lagras i våra databaser/CRM-system för att vi ska kunna svara på din kontaktförfrågan.

2. Upplysningar som samlas in genom användning av tjänster

När du använder våra tjänster registrerar vi information om vilka tjänster du använder och hur du använder dem. Detta gör vi för att kunna förbättra användarupplevelsen, innehållet i våra tjänster, förebygga bedrägerier och anpassa innehållet och annonserna för ditt användnings- och intressemönster samt för att inhämta statistik. Funktionen kan slås av i de flesta webbläsare i menyn för ”inställningar”, ”säkerhet” etc. Detta kan dock påverka upplevelsen vid användning av våra webbplatser.

3. Information från andra källor

Vi får information från andra källor, till exempel annonsnätverk, kunder eller andra parter som ska hjälpa oss att förstå användarmönster, dina preferenser eller generellt förbättra de tjänster vi erbjuder för att vara mer anpassade till era behov och intressen. De flesta av våra cookies lagras genom operatörer från tredje part (script) och vi följer gällande regler för dessa.

Hur använder vi den information som vi samlat in om dig?

Alla personuppgifter som vi har samlat in har vi samlat för att förstå och förbättra våra tjänster och produkter så att du får den bästa möjliga användarupplevelsen på våra webbplatser. VIEW Ledger arbetar kontinuerligt för att ge dig den bästa möjliga erfarenheten av våra tjänster som alltid är tillgängliga. För att göra det så använder vi bland annat de personuppgifter som vi har samlat in.

För att göra affärer med dig och göra tjänsterna bättre

VIEW Ledger behandlar personuppgifter och andra former av data för att leverera tjänster som avtalats med dig. Vi använder även data för att säkra den bästa möjliga användarupplevelsen för dig genom automatisk inloggning, anpassning av innehållsöversikten på din skärm och snabbast möjliga uppladdning av sidan.

För att individanpassa tjänster – tjänster som är skräddarsydda för dig

Vi vill ge dig möjlighet att få ett skräddarsytt innehåll med individuella anpassningar. Detta gör vi genom att använda data om ditt användarbeteende, dina preferenser eller annan tillgänglig information. Detta kan berätta något om dina behov och önskemål så att vi till exempel kan ta bort saker som du redan har läst på förstasidan eller bland rekommenderade artiklar och vi kan ge dig rekommendationer om innehåll eller tjänster baserat på vad du har läst eller interagerat med. Vi ger också rekommendationer baserat på vad andra användare med liknande användarmönster som dig har läst.

Hur delas den här informationen?

Vid några tillfällen delar vi upplysningar med samarbetspartners som använder upplysningarna till att ge riktat innehåll och/eller erbjudanden genom sina tjänster. Vi ingår då avtal som begränsar tillgång till användningen av informationen och föreskriver skyldigheter att följa gällande lagar om personuppgifter. Om det finns misstanke om att det har förekommit brott i samband med användningen av tjänsterna kan informationen lämnas till myndigheter på begäran. Vi delar inte, säljer eller överför inte personuppgifter på annat sätt än vad som beskrivits i denna integritetspolicy. Om vi bestämmer oss för att sälja, köpa, fusionera eller på annat sätt omorganisera vår verksamhet kan det innebära att vi gör personuppgifter tillgängliga för potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare eller mottar personuppgifter från säljare eller deras rådgivare.

Vilka åtgärder vidtas för att skydda personuppgifter?

Integritet och säkerhet är viktiga aspekter när det gäller genomförande och leverans av våra produkter och tjänster. Vi har getts ett ansvar för att hantera integritets- och säkerhetsrelaterade förhållanden. Vi verkställer våra interna policyer och riktlinjer genom en rad aktiviteter, däribland proaktiv och reaktiv riskhantering, säkerhet och inbyggd integritet, utbildning och arbete med värderingar. Vi vidtar försiktighetsåtgärder för att hantera säkerhet online, fysisk säkerhet, risk för dataförluster och andra liknande risker utifrån den risk som representeras av behandlingen och typen av data som skyddas. Vi begränsar även tillgången till våra databaser som innehåller personuppgifter till behöriga personer som har ett legitimt behov av tillgång till sådan information.

Rättning och radering av personuppgifter

Det är viktigt att de upplysningar vi har samlat in om dig är riktiga och uppdaterade. Om du upptäcker fel uppmanar vi dig att ta kontakt med oss så att upplysningen kan rättas. Du kan också kontakta oss om du önskar att vi raderar de upplysningar vi har om dig. Vi lagrar inte personuppgifter längre än det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen och de lagar och regler som vi har att förhålla oss till, exempelvis bokföringslagen.

Vår användning av analys- och tredjepartsverktyg

VIEW Ledger använder analysverktyg för att samla in information om hur våra tjänster används. Vi mäter bland annat antalet besökare, vilka sidor som besöks, hur länge ett besök varar och liknande. Statistik om användare och trafik används oftast i aggregerad form så att statistiken inte innehåller någon information som kan knytas direkt till dig som identifierbar fysisk person.

Om barns integritet

VIEW Ledger vill inte samla in eller på annat sätt behandla personuppgifter om barn under 15 år. Om barn under 15 år ändå gett oss personuppgifter raderar vi dem så snart vi blir uppmärksamma på detta.

Ändringar i integritetspolicyn

Vi kommer med jämna mellanrum uppdatera integritetspolicyn för våra tjänster för att reflektera eventuella ändringar på våra webbplatser. När vi uppdaterar integritetspolicyn kommer den nya policyn publiceras på hemsidan senast 14 dagar efter att ändringen verkställts. VIEW kan ändra denna policy när som helst utan förvarning. Vi uppmanar dig att besöka denna policy från tid till annan för att hålla dig informerad om eventuella ändringar.

Kontaktinformation

Om du har frågor kring integritetspolicyn eller vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post: personvern@viewledger.com.

Information om underpersonuppgiftsbiträden för dig som är kund hos VIEW Ledger

Underpersonuppgiftsbiträden är underleverantörer till VIEW Group som bistår med att fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund enligt uppdragsavtalet. Vilka underpersonuppgiftsbiträden som används kan variera och beror på vilka tjänster vi levererar till dig som kund. Klicka på länken nedan för att se en översikt över underpersonuppgiftsbiträden på koncernnivå.

Översikt över underpersonuppgiftsbiträden