010-207 03 04 info@viewledger.se

Hitta rätt kontor i
Sverige eller Norge

Inom VIEW Ledger är vi över 600 medarbetare på ett 20-tal kontor i Norden. Våra kunniga konsulter hjälper dig att säkra intäkter och hålla kontroll på kostnader, eller bara att få en enklare och smartare arbetsvardag. Allt för att du ska kunna fokusera på att utveckla din verksamhet.

Redovisning i Stockholm, Malmö, Lund, Kalmar eller i molnet

VIEW Ledgers första kontor i Sverige öppnade 2015. Sedan dess har vi blivit många fler, och du hittar våra kontor på ett flertal orter. Sedan 2022 finns vi även i Skåne, efter att Resursgruppens verksamhet inom redovisning, lön och HR blev en del av oss.

Våra redovisningskonsulter har lång erfarenhet av Xledger, Fortnox och Marathon – webbaserade ekonomisystem där det går enkelt att samarbeta digitalt i realtid. För dig som vill träffas personligen hittar du mer information om alla våra kontor här nedanför, och kan ta kontakt direkt.

stian brandvold view