Management for Hire

Läs vad vi kan göra för våra kunder.

Management for Hire = Flexibilitet

Ibland behöver du helt enkelt få extra stöd. Antingen i form av extra kapacitet eller extern kompetens.

Management for hire innebär att du får tillgång till kunskap och erfarenhet under den tid du behöver det, kort eller längre tid. Vi går in och täcker för olika olika roller och uppgifter inom ekonomi, redovisning och lön.

Vi är sedan länge partner till Xledger största och Fortnox och känner till de båda systemen väl och erbjuder dig hjälp när du vill ha specialistkompetens inom dessa molnlösningar – antingen på timbasis, projektbasis eller som ett heltidsåtagande.

Kontakta oss för att höra mer om hur du kan ta hjälp av oss och vår expertis – när du behöver det.

Roller vi hjälper dig med

  • Ekonomichef
  • Controller
  • Redovisningschef
  • Styrelsearbete
  • Projektledning och förändring

Fördelar för dig

  • Specialistkompetens när du behöver
  • Håll verksamheten igång under perioder med kraftigt arbetstryck
  • Håll verksamheten igång under övergångsperioder
  • Flexibel tillgång till relevant specialistkompetens
  • Erfarna ekonomi- och redovisningskonsulter