mail%20logo

Om oss

VIEW Ledger 

VIEW Ledger är en ledande leverantör av systemlösningar, redovisningstjänster och rådgivning via molnet. Vårt mål är att kunder ska fokusera på sitt värdeskapande
genom att säkerställa intäkter, ha kontroll över kostnader, översikt över likviditet samt att utveckla sin organisation. Vår roll är att bidraga till att våra kunder lyckas genom insyn och översikt - i realtid.

Vi använder Xledger och Fortnox som är ett webbaserat ekonomisystem med unik funktionalitet som bland annat arbetsfördelning och automatiserade arbetsprocesser. Vi erbjuder våra kunder möjligheten att outsourca allt eller delar av arbetet till oss.

Du har alltid tillgång till din ekonomiska information när som helst och var som helst!
DSC01401