010-207 03 04 info@viewledger.se
Vad är viktigt att tänka på när du sätter upp en budget?

Vi går nu in i en period där de flesta företag gör budgetarbete för nästa år. En del arbetar för att skapa en bild av hur intäktsutvecklingen kommer att vara framöver, medan andra koncentrerar sig mest på kostnadsbilden. Vilka analyser kan göras för att skapa bästa möjliga grund? Hur mycket tid ska du egentligen lägga på att sätta din budget?

Är budget verksamhetens GPS?

Din budget är ett av de viktigaste ekonomiska förvaltningsverktygen du har för ditt företag. Arbetet med nästa års budget och de bedömningar som görs nu är viktiga för att vara i framkant. Budgetar och prognoser hjälper till att styra företaget i rätt riktning – mot ökad lönsamhet och god likviditet. Det är avgörande att ha en översikt över företagets framtida ekonomiska situation för att kunna anpassa eller initiera åtgärder som optimerar effektiva och intäktsgenererande verksamheter.

Har vi budgeterat budgeten så att villkoren för nästa år är så korrekta som möjligt? Finns det någon osäkerhet kring inkomstbasen? Vilka driftsintäkter kan förväntas från egna resurser eller utvecklingen i branschen/marknaden? Är det möjligt att genomföra åtgärder som kan minska kostnaderna?

Återspeglar lönekostnader företagets aktivitet och den allmänna löneutvecklingen i samhället? När du ställer dig själv dessa frågor går du också igenom olika scenarier så att du kan ställa in riktning för nästa år. En budget är inte facit, så att kunna utföra effektiva variansanalyser och prognoser på vägen är en del av jobbet.

Planeringsprocessen av budget

En betydande del av planeringsprocessen består av att sätta konkreta och operativa mål och planer för företagets verksamhet. Har du en översikt över de planerade aktiviteterna framöver? Har du tagit hänsyn till framtida investeringar, nya lån eller något nytt kapital? Om företagets likviditet är ansträngd måste man titta på möjligheten till kortare kredittid till kunder, betalningsutsättningar eller skjuta upp planerade investeringar.

Engagera alla anställda och chefer i processen, eftersom de arbetar mot samma mål i företaget. Var kritisk till din tidigare budget och låt inte processen bara vara en fortsättning från tidigare år. Det kan då vara svårt att se förändringar i trender och bli insnöad i gamla data.

Kortsiktig eller långsiktig strategi?

Ibland kommer det att vara rätt att tänka långsiktigt för att få en bättre helhetsbild av verksamheten. Till exempel sätta upp en budget som gäller längre än 12 månader. Kanske införa en strategi för de kommande två åren?

I andra fall där företag upplever snabb tillväxt kommer det att vara smartare att tänka kortsiktigt. Det kan vara mer meningsfullt att arbeta med prognoser för kortare perioder, månadsvis, kvartalsvis eller halvårsvis? Kanske är det mer meningsfullt att arbeta med en ren kostnadsbudget?

Vad bör man undvika?

Kontrollera så att budgeteringsprocessen inte blir uppslukande. En budget är inte en kristallkula, utan en förväntning på vilka intäkter och kostnader som kommer. Detaljnivån får inte vara för hög, så att processen blir för komplex. Engagera och delegera ansvaret till individer och avdelningar, då vet alla vad som förväntas av sig själv och andra. Var kritisk till din tidigare budget och låt inte processen bara vara en fortsättning från tidigare år.

Ett ekonomisystem bör vara ett bra verktyg for budget

Ett ekonomisystem bör ha bra verktyg för att förenkla budgetprocessen. Vi arbetar med de molnbaserade ekonomisystemen Fortnox och Xledger, som har många fördefinierade rapporter och mycket bra budgetfrågor. Du kommer alltid att ha tillgång till budget och prognoser över internet, vare sig det är på PC, mobil eller surfplatta. Detta gör vardagen enklare för både dig och dina anställda. Du kommer att kunna övervaka företagets ekonomiska situation när som helst.

Att ha en budget betyder inte att oförutsedda kostnader inte kommer att uppstå. Men de flesta företag behöver en översikt över framtida kostnader och intäkter, vilket gör framtiden mer förutsägbar.

Behöver du och ditt företag hjälp med budget? Kontakta oss så hjälper vi dig!

budget

Vill du få tips om fler artiklar som den här?
Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Frågor? Kontakta oss!