mail%20logo

Outsourcing

- hela eller delar av ekonomifunktionen?

VAD
VARFÖR
 • Redovisning
 • Lön och HR 
 • Rapportering
 • Årsavslut
 • Mottagning och utskick av fakturor
 • Elektroniskt arkiv
 • Fokus på den egna kärnverksamheten
 • Kvalitetssäkring i alla led
 • Anpassad arbetsfördelning
 • Tillgång till aktuell redovisning
 • Tillgång till expertis
 • Minskad sårbarhet

Vi är din ekonomiavdelning!

Vi hjälper dig att identifiera behov och möjligheter

Redovisningstjänster

Lön och HR

Redovisningstjänster
Redovisningstjänster
Lön och HR
Lön och HR
Elektroniskt arkiv
Elektroniskt arkiv

Elektroniskt arkiv

Kontakta oss