mail%20logo

Elektroniskt arkiv

Med ditt eget elektroniska arkiv finns allting samlat på ett ställe och du har alltid tillgång!

Vad får du?
  • Vi tar emot din post
  • Du får ett digitalt arkiv
  • Du får ett fysiskt arkiv
  • Vi hjälper dig med makulering


Vilka är fördelarna?
  • Du slipper att själv ha ett fysiskt arkiv. Vi ser till att ni uppfyller bokföringslagens krav avseende arkivering
  • All dokumentation finns samlad på ett ställe och du har alltid tillgång
  • Enkel och tydlig översikt både för dig, våra ekonomer och revisorer
  • Miljövänlig lösning som sparar både tid och pengar
  • Dokumentation av balansräkningen enligt revisionsindex
  • Anställningsuppgifter, bankuppgifter samt viktiga kund- och leverantörsavtal är lättillgängliga
DSC00728

Kontakta oss