mail%20logo

Behöver du hjälp med lön och HR?

Genom att ta extern hjälp med lön och HR kan ditt företag minska kostnaderna, bli mindre beroende av nyckelpersoner och minska sårbarheten för sjukdom. Vi har lång erfarenhet av löne- och HR-relaterade uppgifter i Xledger, Fortnox samt Hogia och kan effektivt ta över hela eller delar av din lönefunktion.
 

Vi ser till att dina anställda får rätt lön, vid rätt tidpunkt

Vi hjälper både småföretag och stora företag med allt som rör lön. Med vår expertis och med automatiserade processer förenklar vi din arbetsdag - medan vi fortfarande har full kontroll!

Vi arbetar med de molnbaserade ekonomisystemen Xledger och Fortnox och är deras största partner inom redovisning och lön samt Hogia. 

 
Vi kan bland annat hjälpa dig med: 
 
 • Utbetalning av lön
 • Kontroll och registrering av löneunderlag
 • Lönebesked
 • Rapportering till myndigheter
 • Semester 
 • Pensionsrapportering
 • Avstämningsarbete 
 • Rapporter och statistik 
 • Semesterårsavslut 
 • Lönerevision
 • Sjukfrånvaro 
 • Konterings- och utbetalningslistor
 • Skatteavdrag och arbetsgivaravgifter
 • Övrig rapportering (Fora, kontrolluppgifter etc.)
 • Personalfrågor (policys, anställningsavtal etc.)
 • Annat HR-arbete 

Våra lönekonsulter har lång erfarenhet och du kan vara säker på att du är i säkra händer med oss! Kontakta oss gärna för ett icke-bindande erbjudande.
5
l%C3%B8n%20och%20hr

Kontakta oss