mail%20logo

Management for hire

Ibland kan det finnas förändringar som gör att du till exempel har ett större kapacitetsbehov eller behöver ny kompetens.

Management for hire innebär att du får tillgång till kunskap och erfarenhet under en viss period, kort som lång. Det vill säga, du kan ringa oss när du vet att behovet kommer att uppstå eller när det faktiskt brinner. Vi kan gå in och täcka olika roller och uppgifter inom ekonomi, redovisning och lön.


Vi är Xledgers största partner och partner till Fortnox och känner till de båda systemen väl. Vi anställer specialistkompetens inom dessa molnlösningar - antingen på timbasis, projektbasis eller som ett heltidsåtagande.


Kontakta oss för att höra mer om hur du kan ta hjälp av oss och vår expertis - när du behöver det.
Vi kan hjälpa dig med att utföra dessa roller eller uppgifter:
 
 • Ekonomichef
 • Controller 
 • Hjälp med redovisning
 • Moms
 • Rapportering till myndigheter
 • Lön
 • HR–relaterade uppgifter
 • Styrelsearbete
Xlogo_f1_k_pk_pos
fortnox
Dette%20b%C3%B8r%20du%20tenke%20p%C3%A5%20n%C3%A5r%20du%20skal%20bytte%20%C3%B8konomisystem

Några fördelar med att ta in kompetens:
 
 • Minska sårbarheten för sjukfrånvaro eller semester
 • Se till kontinuerlig drift under perioder med kraftigt arbetstryck eller under övergångsperioder
 • Flexibel tillgång till relevant kunskap och specialistkompetens
 • Erfarna ekonomi- och redovisningskonsulter 
 • Tillfälligt engagemang

Kontakta oss