mail%20logo

Ekonomisk rådgivning

Våra rådgivare kan med sin erfarenhet och kunskap erbjuda expertis inom:
 
 • Nyckeltalsanalyser
 • Rapportering
 • Internrevision
 • Koncernredovisning
 • IFRS
 • Budgetering
 • Likviditetshantering
 • Refinansiering

Inom företagsledning kan vi hjälpa till med:
 
 • Företagsgrundande, omorganisation och avveckling
 • Råd och tips vid förvärv och integrationsprocesser
 • Genomförande av sammanslagningar/fusioner.
 
Vi kan även hjälpa till som sekreterare vid styrelsemöten för att ge input till styrelse/ledning, säkerställa att bolaget efterlever aktiebolagslagen beträffande kallelser, protokoll etc. 
DSC00799

Kontakta oss