mail%20logo

Verksamhetsprocesser

Med Xledger och APS-metodiken som plattform finns många möjligheter för en skräddarsydd arbetsfördelning. Baserat på branschkunskap och erfarenhet från många kunder arbetar vi aktivt med att upprätta effektiva arbetsprocesser för din verksamhet.

Viktiga områden är:
 
  • Optimering av rapporteringsstrukturer 
  • Flödesrutiner för verifikationer och dokument
  • Attestrutiner
  • Faktureringsrutiner 
  • Lönerutiner 

Många kunder söker även hjälp vid val av egna verksamhetskritiska system för att stödja kärnverksamheten.

Våra rådgivare kan hjälpa till att välja system, optimera informationsflödet mellan Xledger och det verksamhetskritiska systemet samt systemkonfiguration.
DSC00728

Kontakta oss