Ekonomisk rådgivning

Våra rådgivare kan med sin erfarenhet och kunskap erbjuda expertis inom:
 
 • Nyckeltalsanalyser
 • Rapportering
 • Internrevision
 • Koncernredovisning
 • IFRS
 • Budgetering
 • Likviditetshantering
 • Refinansiering

Inom företagsledning kan vi hjälpa till med:
 
 • Företagsgrundande, omorganisation och avveckling
 • Råd och tips vid förvärv och integrationsprocesser
 • Genomförande av sammanslagningar/fusioner.
 
Vi kan även hjälpa till som sekreterare vid styrelsemöten för att ge input till styrelse/ledning, säkerställa att bolaget efterlever aktiebolagslagen beträffande kallelser, protokoll etc. 
DSC00799
FÅ GRATIS DEMO AV
EKONOMISYSTEMET 
XLEDGER
DSC01347
OM VIEW LEDGER

Vi är en ledande leverantör
av systemlösningar,
redovisningstjänster och
rådgivning via molnet. 


KONTAKTA OSS