Vi är deras naturliga rådgivare

Vi är deras naturliga rådgivare

Frida Holm jobbar som Teamledare och Senior Redovisningskonsult på VIEW Ledger. Efter en period inom revision är Frida nu tillbaka till redovisning.

En dag kan se väldigt olika ut. Den kan bestå helt av arbete med kunduppdrag eller vara fylld med roliga möten med kunder och kollegor. Eftersom jag är Teamledare består dagarna delvis av att resursplanera för mitt team och se till att mina kollegor får den hjälp och kunskap de behöver för att kunna utföra sitt arbete.

I övrigt är jag ansvarig för några av våra kunduppdrag där jag kvalitetssäkrar vårt arbete, ser till att kunderna får rapporter i tid samt bistår kunderna med svar på olika frågor eller lösningar på problem. Det kan vara både relaterat till den ”vanliga” månadsrapporteringen men också bolagsfrågor, rådgivning kring likviditet, kommentarer kring nyckeltal och liknande.

Vårt uppdrag är från början oftast att upprätta kundens redovisning och det är vår kärnprodukt, men utifrån detta väcks också andra frågor hos kunderna. Alla har inte en ekonomiavdelning eller möjlighet eller behov av att anställa en Controller på heltid och då bistår vi kunden med de tjänsterna utöver redovisningen.

Det blir också naturligt när vi har så god kunskap om kundens verksamhet och redan är insatta i hur bolaget går och mår.Jag arbetar med kunder som har ett externt ägarskap. Deras behov är ofta utformade utifrån att de skall lämna vidare rapporter inom en koncern vilket ställer stora krav på oss både när det gäller deadlines, kvalitét samt rapporternas utformande. Ofta har de även behov av hjälp att analysera andra delar, om något nyckeltal har förändrats eller liknande. Då kan vi hjälpa till att göra analyser mellan månader eller utifrån deras budget.

Det jag främst hjälper våra kunder med är månadsrapportering av deras balans- och resultatrapporter samt rådgivning kring våra kunders ekonomi utifrån deras behov. Sedan hjälper jag också till när ett år skall stängas med att upprätta ett bokslut, årsredovisning samt inkomstdeklaration för bolagen. De vi har kontakt med i bolagen är oftast beslutsfattare som behöver ett visst underlag för att kunna ta rätt beslut.

Det är roligt när vi kan hjälpa kunderna att skapa ett bra beslutsunderlag för deras verksamhet. Det är också kul när de hör av sig och undrar över saker som vi kan hjälpa dem med. Det är extra kul när kunder hör av sig och vill ha rådgivning om andra saker för att de känner ett förtroende för oss och känner att vi är deras naturliga rådgivare.

Jag tycker också att det är roligt att göra analyser utifrån deras siffror, såsom avvikelseanalyser eller ta fram vissa nyckeltal och diskutera dessa med kunden.

Se våra lediga tjänster her!

Vill du få tips om fler artiklar som den här?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!